30.12.17

Πήλινο αγγείο, σπουδή σε έργο του Νικόλαου ΓύζηΑ

Ακρυλικά σε καμβά 30 x 40

No comments:

Post a Comment

Jewellry

Crafts for kids

What are we eating today?